Er kunnen per kluis twee huurders geregistreerd worden. Veiligheidshalve is de eis dat u en uw medehuurder op hetzelfde adres wonen. Beide huurders zijn aansprakelijk voor de volledige huursom. Het is niet mogelijk gelijktijdig de kluis te bezoeken.