De hoofdhuurder kan altijd aan Safelocker vragen de pas van de medehuurder te deactiveren.