Er kan slechts één iemand tegelijkertijd de bankkluis betreden. U heeft dus volledige privacy gedurende uw bezoek.
Er wordt echter wel steekproefsgewijs enkele seconden mee gekeken door een alarmcentrale om uw veiligheid te waarborgen. Er is GEEN zicht op uw goederen tijdens deze controle.