Enkel de huurders kunnen zelfstandig de bankkluis betreden. Het winkelpersoneel kan de ruimte niet betreden en het Safelocker-personeel enkel onder toezicht van de alarmcentrale. Dit wordt gewaarborgd door het toegangscontrolesysteem.
Een personeelslid kan onmogelijk alleen de kluiskamer betreden. Hier is altijd het vierogenprincipe van toepassing, doormiddel van digitale ondersteuning.